Zajęcia otwarte Misiów – „W ziemniacznym królestwie”