Kadra Żłobka

Kadra pracownicza czyli nasze CIOCIE.

 

Całością działań Żłobka kieruje i ponosi odpowiedzialność od 1994 roku Dyrektor mgr Elżbieta Stengritt-Talik, powołana na to stanowisko przez Burmistrza Olesna.

Bezpośrednią opiekę nad dzieckiem sprawuje wykwalifikowana i doświadczona kadra, kochająca dzieci i pracę z nimi.

 

W składzie:

 • Personel podstawowy – pielęgniarka i opiekun-wychowawca
 • Personel pomocniczy – opiekun, woźna
 • Personel obsługowy – kuchmistrz, kucharz
 • Personel administracyjny – dyrektor, księgowa, referent

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 • należyte organizowanie działalności statutowej Żłobka i odpowiedzialność za osiągane wyniki,

Do zadań Księgowej należy w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z przepisami,

Do zadań Referenta należy w szczególności:

 • Prowadzenie spraw administracyjnych i zaopatrzeniowych,

Do zadań pielęgniarki należy w szczególności:

 • dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez profilaktykę i promocję zdrowia, w swojej pracy realizuje program zdrowotny żłobka,

Do zadań opiekuna-wychowawcy należy w szczególności:

 • dbałość o rozwój i bezpieczeństwo dzieci oraz organizację pracy opiekuńczej i dydaktyczno-wychowawczej, w swojej pracy realizuje program wychowawczy żłobka,

Opiekun i woźna:

 • dbałość o utrzymanie należytej czystości w żłobku oraz pomoc opiekunkom w działaniach opiekuńczych, wychowawczych i pielęgnacyjnych

Kucharki:

 • dbałość o najwyższą jakość zdrowotną i smak posiłków, zapewnienie bezpieczeństwa żywieniowego w oparciu o realizowany w żłobku program HACCP