Organizacja Żłobka

ORGANIZACJA ŻŁOBKA

 

Podstawą działania żłobka jest statut.

Żłobek jest placówką typu miejskiego i udziela świadczenia 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 630 do 1600, przez 11 miesięcy w roku kalendarzowego z przerwą w m-cu lipcu. Naszym celem i marzeniem jest zapewnienie dziecku domowej atmosfery w której będzie ono mogł prawidłowo się rozwijać oraz czerpać radość z poznawania świata.

Do Żłobka są przyjmowane dzieci od pierwszego roku życia do trzech lat z możliwością przedłużenia pobytu do czterech lat w miarę posiadania wolnych miejsc. Przyjęć i kwalifikacji dzieci dokonuje dyrektor na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka” wg przyjętych kryteriów. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość przyjęcia dziecka spoza Gminy Olesno.

Żłobek posiada uruchomionych 50 miejsc w 2 grupach zbliżonych wiekowo.

Grupa I „MISIE” to dzieci od 1 roku życia do 2 lat

Grupa II „KRASNALE” to dzieci od 2 do 3 lat

Personel żłobka stanowi 12 wykwalifikowanych pracowników:

 • Personel podstawowy – pielęgniarki i opiekunki
 • Personel pomocniczy – pomoc do dzieci, salowe
 • Personel obsługowy – kuchmistrz, kucharz
 • Personel administracyjny – dyrektor, księgowa, referent

Codzienną pracę z dziećmi planujemy w oparciu o programy autorskie:

 1. Program wychowawczy żłobka.
 2. Program profilaktyczo-zdrowotny żłobka.

Prowadzimy z dziećmi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze:

 1. Zabawy ruchowe – ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia ruchowo-naśladowcze, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,taniec

  CEL: doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej dziecka, kształtowanie wrażliwości słuchowej, zapobieganie płaskostopiu

 2. Zabawy tematyczne – zabawy w kącikach, kształtowanie mowy i pamięci

  CEL: kształtowanie wyobraźni, spostrzeżeń, myślenia, nauka zwrotów grzecznościowych, nauka czynności wykonywanych w życiu codziennym

 3. Zabawy dydaktyczne – opowiadanie bajek, poznawania zwierząt i roślin, nazewnictwo przedmiotów, oglądanie ilustracji, nauka wierszyków oraz śpiewania piosenek

  CEL: rozwój procesów poznawczych, mowy, pamięci, uwagi, myślenia, wyobraźni, spostrzeżeń, kształtowanie wrażliwości słuchowej

 4. Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne – zabawy klockami, rysunek

  CEL: kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie wyobraźni, myślenia i spostrzeżeń, kształtowanie sprawności manualnej

W ciągu roku organizowane są uroczystości:

 1. Październik – Pasowanie na „Misia” i „Krasnala”
 2. Grudzień – Mikołaj, Wigilia dzieci i personelu, Jasełka
 3. Styczeń – Bal Przebierańców, Dzień Babci i Dziadka
 4. Marzec – Powitanie Wiosny
 5. Maj – Dzień Mamy i Taty
 6. Czerwiec – Dzień Dziecka, Pożegnanie Żłobka

Celem naszych wspólnych oddziaływań wychowawczych jest zapewnienie każdemu dziecku:

 • radosnego i szczęśliwego dzieciństwa
 • bezpieczeństwa i poczucia godności własnej
 • poczucia, że jest kochane i szanowane