Zajęcia Otwarte „Misiów”

26 marca 2014r. odbędą się Zajęcia Otwarte z dziećmi grupy młodszej – „Misiów”, pt.: „Spotkanie z rodzinką misiów”, na które serdecznie zapraszamy Rodziców.